10 ม.ค. 2557

กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

รายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
11 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557 (กลุ่มที่ 1) ห้องเบญจมาศ ตึกพยาบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร : กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

ใส่ความเห็น