เขตการศึกษา อ.เกาะสมุย
29 เม.ย. 2556

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (ธุรกิจการบิน)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (ธุรกิจการบิน)
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

——————————————————

08.00 – 12.00 น.                 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัย)

09.00 – 12.00 น.                 ผู้ปกครองนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
                                      ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
ณ ตึกวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
13.00 น.                            นักศึกษาพร้อมกันหน้าวิทยาลัย ฯ 
                                      ออกเดินทางสู่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

 

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอัพเดทได้ที่

www. Inter.sru.ac.th หรือ โทร 077 – 913 – 333 ต่อ 679

เขตการศึกษา อ.เกาะสมุย

ใส่ความเห็น