22 มี.ค. 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการ กบนอกกะลา Season 3 ฮ่องกง

รับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ

“กบนอกกะลา Season 3 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”

ใน วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

1.เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

2.มีคะแนนโทอิค 300 คะแนน ขึ้นไป

3.ผู้ปกครองยินยอมและมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมประมาณ 10,000 บาท

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 มีนาคม 2561 เท่านั้น

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url328608=”Browse”][call_to_action column_size=”1/1″ cs_call_to_action_view=”simple” cs_call_view=”icon” =”null” cs_call_to_action_left_imgCWV7O84FmA=”Browse” cs_call_to_action_bg_img1=”Browse” cs_call_to_action_button_text=”สมัครร่วมโครงการ” cs_call_to_action_button_link=”http://appist.sru.ac.th/survey/index.php/218748?lang=th” cs_call_to_action_icon_button_color=”#FFFFFF”][/call_to_action][/cs_column]

*จะมีการ สอบความรู้ทั่วไปฮ่องกง ข้อเขียน และสัมภาษณ์

วันที่ 29 มีนาคม 2561

เวลา 13.00 น.