วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Our Story

photo

To provide intellectual knowledge for sustainable tourism development.

International School of Tourism (IST) was founded in April, 2005 as one of the top departments in Suratthani Rajabhat University. Over a decade, IST has aimed to prepare students for management. Supporting classes are taken in accounting, English and foreign languages communication (Chinese, French, German, Japanese, Korean, Russian, Burmese), personality development, and arts in Thai hospitality.
READ MORE

ข่าวล่าสุด

22 พฤษภาคม 2019

ถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

22 พฤษภาคม 2019

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศัยภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ

22 พฤษภาคม 2019

วนช.ร่วมสาขาการจัดการภัยพิบัติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทางน้ำในพื้นที่ท่องเที่ยวเทศบาลพุมเรียง

22 พฤษภาคม 2019

นักศึกษา สาขาธุรกิจการบิน ร่วมสัมมนา กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันของสายการบินในประเทศ และ Cabin Service

ข่าวทั้งหมด

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร รอบสุดท้าย 13-29 พฤษภาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ

ทัวร์ชม

“วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมีปณิธานที่มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาสหวิทยาการ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล”

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการท่องเที่ยว วิชาเอกการโรงแรม และวิชาเอกธุรกิจการบิน

ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรทั้งหมดได้ที่นี่