วนช.ต้อนรับ คณะผู้ติดตามความร่วมมือจาก Yanagawa Academy Center

  • image
  • image
วัชรพร ชุ่มเผือก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยานานาชาติได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ติดตามความร่วมมือระหว่าง Yanagawa Academy Center กับ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นำโดย คุณ Toshio Yoshimura และ คุณ Kazuki Tanabe สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่น พร้อมด้วยคณะจำนวน 10 คน และได้ร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือที่ผ่านมาพร้อมทั้งแนวทางในอนาคตในการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมบางรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Blog Attachment