วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

นางสาวศศิธร  อุชุพงศธร
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปริญญาโท สาขาการจัดการการบริการนานาชาติ
สถาบัน สวิส โฮเต็ล เมเนจเม้นท์ สคูล, ประเทศสวิตเชอร์แลนด์
โทรศัพท์ 077 913 372
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ความเชี่ยวชาญ

การจัดการการโรงแรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพณ Budapest Business School ประจำปี 2561
  11-01-2561   ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพณ Budapest Business School ประจำปี 2561
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ THE 1st ASIA YOUTH INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS “Enhancing Global Power through Diplomacy and Regional Integration”
  08-01-2561   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ THE 1st ASIA YOUTH INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS “Enhancing Global Power through Diplomacy and Regional Integration”
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  07-12-2560   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวรหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเทอมที่ 1/2560
  15-09-2560   นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวรหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเทอมที่ 1/2560
 
ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย
  30-08-2560   ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย
 
อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The 3rd Conference on Sustainable Tourism in Asia (COSTA 2017) ประเทศญี่ปุ่น
  30-08-2560   อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The 3rd Conference on Sustainable Tourism in Asia (COSTA 2017) ประเทศญี่ปุ่น