วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

นางสาวศศิธร  อุชุพงศธร
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปริญญาโท สาขาการจัดการการบริการนานาชาติ
สถาบัน สวิส โฮเต็ล เมเนจเม้นท์ สคูล, ประเทศสวิตเชอร์แลนด์
โทรศัพท์ 077 913 372
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ความเชี่ยวชาญ

การจัดการการโรงแรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว