วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

แข่งขันกีฬาประเพณี วนช. ม่วง-ขาว ประจำปี 2560

 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ม่วง-ขาว ประจำปี 2560 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้มีโอกาสปฏิบัติและพบปะในการแข่งกีฬาร่วมกัน อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้องทุกกลุ่มเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม แข่งขันกีฬาประเพณี วนช. ม่วง-ขาว ประจำปี 2560 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ist_student_club_sport_2.jpgist_student_club_sport_1.jpgist_student_club_sport_3.jpgist_student_club_sport_4.jpgist_student_club_sport_5.jpgist_student_club_sport_6.jpgist_student_club_sport_7.jpgist_student_club_sport_8.jpgist_student_club_sport_9.jpgist_student_club_sport_10.jpgist_student_club_sport_11.jpgist_student_club_sport_12.jpgist_student_club_sport_13.jpgist_student_club_sport_14.jpgist_student_club_sport_15.jpgist_student_club_sport_16.jpgist_student_club_sport_17.jpgist_student_club_sport_18.jpgist_student_club_sport_19.jpgist_student_club_sport_20.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวรหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเทอมที่ 1/2560
  15-09-2560   นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวรหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเทอมที่ 1/2560
 
ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย
  30-08-2560   ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย
 
อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The 3rd Conference on Sustainable Tourism in Asia (COSTA 2017) ประเทศญี่ปุ่น
  30-08-2560   อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The 3rd Conference on Sustainable Tourism in Asia (COSTA 2017) ประเทศญี่ปุ่น
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 Portfolio
  29-08-2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 Portfolio
 
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ที่ได้รับรองการเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2559
  17-08-2560   ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ที่ได้รับรองการเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2559
 
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
  16-08-2560   นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ