วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

แกลอรี่

สถาบันขงจื๊อภูเก็ต เยือนวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

DSC_9283-4.jpgDSC_9285-6.jpgDSC_9289-10.jpgDSC_9290-11.jpg