วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

แกลอรี่

กิจกรรมการสอนวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ภาคเรียนที่ 3/2557
ณ ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวDSC_0014-4.jpgDSC_0016-6.jpgDSC_0021-7.jpgDSC_0024-8.jpgDSC_0026-9.jpgDSC_0031-10.jpgDSC_0035-11.jpgDSC_0038-12.jpgDSC_0040-13.jpgDSC_0042-14.jpgDSC_0043-15.jpgDSC_0045-16.jpgDSC_0046-17.jpgDSC_0047-18.jpgDSC_0048-19.jpgDSC_0049-20.jpg