วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

แกลอรี่

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2558 (แห่เทียนพรรษา)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดโมกขธรรมาราม