วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

แข่งขันกีฬาประเพณี วนช. ม่วง-ขาว ประจำปี 2560

 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ม่วง-ขาว ประจำปี 2560 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้มีโอกาสปฏิบัติและพบปะในการแข่งกีฬาร่วมกัน อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้องทุกกลุ่มเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม แข่งขันกีฬาประเพณี วนช. ม่วง-ขาว ประจำปี 2560 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ist_student_club_sport_2.jpgist_student_club_sport_1.jpgist_student_club_sport_3.jpgist_student_club_sport_4.jpgist_student_club_sport_5.jpgist_student_club_sport_6.jpgist_student_club_sport_7.jpgist_student_club_sport_8.jpgist_student_club_sport_9.jpgist_student_club_sport_10.jpgist_student_club_sport_11.jpgist_student_club_sport_12.jpgist_student_club_sport_13.jpgist_student_club_sport_14.jpgist_student_club_sport_15.jpgist_student_club_sport_16.jpgist_student_club_sport_17.jpgist_student_club_sport_18.jpgist_student_club_sport_19.jpgist_student_club_sport_20.jpg