วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว แห่เทียนถวายวัดสว่างอารมณ์

 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในงานวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 โดยคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมส่งเทียนประกวดในงานสมโภชเทียนพรรษาและแห่เทียนไปยังวัดนิคมธรรมรามในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 และคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศฯวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยได้ร่วมแรงร่วมใจตกแต่งทำเทียนถวายวัดสว่างอารมณ์อำเภอเกาะสมุยในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 นำโดยรองคณบดีฝ่ายแผนและกิจการนักศึกษาอาจารย์ธนาวิทย์บัวฝ้ายและหัวหน้าสำนักงานคณบดีอาจารย์ยรรยงศรีฟ้าพร้อมกับได้ร่วมทำบุญกับชุมชนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้กันอย่างเนืองแน่น

 

 

 

 

ist_make_merit_2017_12.jpgist_make_merit_2017_11.jpgist_make_merit_2017_10.jpgist_make_merit_2017_9.jpgist_make_merit_2017_8.jpgist_make_merit_2017_7.jpgist_make_merit_2017_6.jpgist_make_merit_2017_5.jpgist_make_merit_2017_4.jpgist_make_merit_2017_3.jpgist_make_merit_2017_2.jpgist_make_merit_2017_1.jpg