วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2558


แจ้งกำหนดการ การปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558 

- นักศึกษาธุรกิจการบิน

- นักศึกษาการจัดการโรงแรม

 รายละเอียดกำหนดการ : กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาธุรกิจการบิน และการจัดการโรงแรม ประจำปี 2558