วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

             

 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย
ที่อยู่:  
เลขที่ 36 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว หมู่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84320
โทรศัพท์:  077 913 333 ต่อ 1411 
อีเมล์:  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์:  http://www.inter.sru.ac.th

 

 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ที่อยู่:  
เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์:  077-913-373 โทรสาร : 077-913-373

.