วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

บางกอกไฟลท์เซอร์วิส ผู้ให้บริการทาด้านอุปกรณ์ภาคพื้นและคลังสินค้าทางอากาศของสนามบินสุวรรณภูมิ ได้จัดงานเปิดบ้านรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ทันที ภายใต้ชื่องาน "Passenger Service Walk-in Interview"

ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ อาคาร BFS Ground สนามบินสุวรรณภูมิ

โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่ต้องการทำงานในสายธุรกิจการบิน ได้มีงานทำ
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.bangkokflightservices.com
Passenger Service Walk-in Interview