วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00- 11.00 . นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จำนวน 30 คน สาขาธุรกิจการบิน และสาขาการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลากระพงขาว กุ้งแชบ้วย ร่วมประมาณ 2.5 ล้านตัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ร่วมกับชุมชนชาวเกาะสมุย  

ณ ชายทะเลบ้านละไม หมู่ที่ 4 .มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี   โดยเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้คือกรมประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ist_release_fish_2.jpgist_release_fish_1.jpgist_release_fish_3.jpgist_release_fish_4.jpgist_release_fish_5.jpgist_release_fish_6.jpgist_release_fish_7.jpg