วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อบรมความรู้เกี่ยวโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงมีน้องๆจากโรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนอาชีวภาวนาโพธิคุณ และโรงเรียนทีปราษฎร์ โดยสำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้จัดการอบรม ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย

 

ist_student_train_contagious_diseases_2_resize.jpgist_student_train_contagious_diseases_1_resize.jpgist_student_train_contagious_diseases_3_resize.jpgist_student_train_contagious_diseases_4_resize.jpgist_student_train_contagious_diseases_5_resize.jpgist_student_train_contagious_diseases_4.jpg