วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560

 

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Budapest Business School,Faculty of Commerce,Catering and Tourism ประเทศฮังการี ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลฯ : ผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Budapest