วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ชื่อ วันเผยแพร่
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ที่ได้รับรองการเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2559 17 สิงหาคม 2560
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 16 สิงหาคม 2560
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อบรมความรู้เกี่ยวโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 11 สิงหาคม 2560
ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 05 สิงหาคม 2560
วนช.ขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ชู 40 แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ 4 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ตอนบน 28 กรกฎาคม 2560
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย BY IST. 2017) 24 กรกฎาคม 2560
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดโครงการ วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 13 กรกฎาคม 2560
วิทยาลัยนานาชาติฯ วิพากษ์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 13 กรกฎาคม 2560
วิทยาลัยนานาชาติ ลงพื้นที่ 10 แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ จังหวัดชุมพร 07 กรกฎาคม 2560
ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น 02 กรกฎาคม 2560
เปิดรับอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 19 พฤษภาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณBudapest ประเทศฮังการี ประจำปี 2560 02 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรายงานตัว ปีการศึกษา 2560 01 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี 01 ธันวาคม 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560 28 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 18 สิงหาคม 2559
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ส่ง น.ศ.ฝึกงานฮังการี ยกระดับการจัดการศึกษาเทียบทันนานาชาติ 11 สิงหาคม 2559
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2560 16 มิถุนายน 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการ กศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559 25 พฤษภาคม 2559
แสดงความยินดีและต้อนรับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 03 พฤษภาคม 2559
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจับมือซันนี่ทัวร์ เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวพร้อมเป็นทัวร์จำลอง ฝึกปฏิบัติทัวร์ สร้างบัณฑิตคุณภาพ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (รับตรง ครั้งที่ 2) ปี 2559 21 มกราคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทรับตรง 01 ธันวาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สมาร์ททีนไกด์ รุ่นที่ 1 โดย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว" 17 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญร่วมโครงการ "เปิดประตูรั้ววิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (IST Open House 2015 Program International School of Tourism Suratthani Rajabhat University)" 30 ตุลาคม 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2559 19 ตุลาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2559 07 ตุลาคม 2558
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2558 15 กันยายน 2558
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559 25 สิงหาคม 2558