วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ชื่อ วันเผยแพร่
เปิดรับอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 19 พฤษภาคม 2560
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณBudapest ประเทศฮังการี ประจำปี 2560 02 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรายงานตัว ปีการศึกษา 2560 01 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี 01 ธันวาคม 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560 28 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 18 สิงหาคม 2559
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ส่ง น.ศ.ฝึกงานฮังการี ยกระดับการจัดการศึกษาเทียบทันนานาชาติ 11 สิงหาคม 2559
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2560 16 มิถุนายน 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการ กศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559 25 พฤษภาคม 2559
แสดงความยินดีและต้อนรับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 03 พฤษภาคม 2559
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจับมือซันนี่ทัวร์ เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวพร้อมเป็นทัวร์จำลอง ฝึกปฏิบัติทัวร์ สร้างบัณฑิตคุณภาพ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (รับตรง ครั้งที่ 2) ปี 2559 21 มกราคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทรับตรง 01 ธันวาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สมาร์ททีนไกด์ รุ่นที่ 1 โดย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว" 17 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญร่วมโครงการ "เปิดประตูรั้ววิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (IST Open House 2015 Program International School of Tourism Suratthani Rajabhat University)" 30 ตุลาคม 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2559 19 ตุลาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2559 07 ตุลาคม 2558
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2558 15 กันยายน 2558
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559 25 สิงหาคม 2558
ToastmasterInternational Club มอบรางวัล Corporate Recognition Award แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 27 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558 15 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558 11 พฤษภาคม 2558
Job top gun นำเสนอ Super resume เพิ่มโอกาสการมีงานทำนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23 เมษายน 2558
วนช.รุกเดินหน้าเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ รับนักศึกษาปี 59 เริ่มที่เวียดนาม 23 เมษายน 2558
ขอเชิญร่วมสัมนา "มัคคุเทศก์ไทยก้าวไกลสู่ AEC" 19 มีนาคม 2558
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว วันที่ 16 มี.ค. 2558 18 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558 12 มีนาคม 2558
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 2558 18 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 22 มกราคม 2558