วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

แสดงความยินดีและต้อนรับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
  03-05-2559   แสดงความยินดีและต้อนรับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อบรมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว สานต่องานบริการวิชาการหาดนางกำ
  09-03-2559   วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อบรมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว สานต่องานบริการวิชาการหาดนางกำ
 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจับมือซันนี่ทัวร์ เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวพร้อมเป็นทัวร์จำลอง ฝึกปฏิบัติทัวร์ สร้างบัณฑิตคุณภาพ
  24-02-2559   วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจับมือซันนี่ทัวร์ เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวพร้อมเป็นทัวร์จำลอง ฝึกปฏิบัติทัวร์ สร้างบัณฑิตคุณภาพ
 
วนช. รุกให้ความรู้นักเรียนมัธยมศึกษา แนวโน้มการท่องเที่ยว ปี59
  18-02-2559   วนช. รุกให้ความรู้นักเรียนมัธยมศึกษา แนวโน้มการท่องเที่ยว ปี59
 
วนช. จับมือจังหวัด กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมไกด์ทะเลชายฝั่ง รับยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี ปี 59
  17-02-2559   วนช. จับมือจังหวัด กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมไกด์ทะเลชายฝั่ง รับยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี ปี 59
 
มรส.จับมือ เชฟรอน-คีนัน ผนึกกำลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชนชายฝั่ง
  29-01-2559   มรส.จับมือ เชฟรอน-คีนัน ผนึกกำลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชนชายฝั่ง