นางสาวเบญญา จริยวิจิตร

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ

  • การศึกษา : วท.ม. การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม, ประเทศอังกฤษ