นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์

  • การศึกษา : อ.ม. (ภาษารัสเซียนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
  • สถาบัน : มหาวืทยาลัยอูราลเฟเดอรัล, สหพันธรัฐรัสเซีย
  • ความเชียวชาญ : ภาษารัสเซีย