ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี

  • การศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรการบริการ
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค, ประเทศสหรัฐอเมริกา