ดร.จีรติ พูนเอียด

  • การศึกษา : การจัดการและการวางแผนการท่องเที่ยว
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัย บอร์นมัธ, ประเทศอังกฤษ