นางสาวณิษา จารุสิริชัย

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

  • การศึกษา : ปริญญาโท สาขา การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ, ประอังกฤษ
  • ความเชี่ยวชาญ : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว