นางสาวจิตรี ไทรทอง

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  • การศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยมิสเดิร์นเซค, ประเทศอังกฤษ
  • ความเชี่ยวชาญ : การเก็บรักษาพนักงาน (พนักงานสัมพันธ์)