ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทำความเข้าใจการรับสมัครระบบ TCAT และรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2562

DSC_0258
เจตนัยธ์ เพชรศรี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมจัดบูธนิทรรศการ กิจกรรม SRU Open House 2019 รับสมัครรอบพิเศษ Portfolio โดยมีอาจารย์ นักศึกษาร่วมจัดกิจกรรม และต้อนรับนักเรียนที่มาเข้าชมบูธและซักถามข้อสงสัยในสาขาที่เปิดรับสมัคร

Blog Attachment