ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัตน์นิคม จ.สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวบ้านทำเนียบ อ.คีรีรัตนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

 

DSC_0290

จากการศึกษาพื้นที่ โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบกับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวฯ ได้พบแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจเพื่อเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่บ้านทำเนียบ 3 วัน โดยมีการพบปะผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่เพื่อศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว คณะอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้เก็บข้อมูลแวดล้อมและทำรายงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ เพื่อใช้ประกอบแผนพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านทำเนียบต่อไป

นายพรชัย สังข์เพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ได้นำคณะทำงานลงพื้นที่พร้อมประสานงานผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้กล่าวว่า สภาพพื้นที่บ้านทำเนียบมีความเหมาะสมในการท่องเที่ยวพักผ่อน ทั้งแบบค้าคืนและยังเป็นทางผ่านไปยังเขื่อนรัชประภา ด้วยพื้นที่มีความอุดมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ สลับกับภูเขาสูงเด่นดา เรายังมีป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน น้ำใส ไหลเย็น สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

DSC_0667
จากแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันถือเป็นโอกาสที่ดีที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้เข้ามาเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ช่วยกันเติมเต็มพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในส่วนต่างๆ เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่สูญหาไป นายพรชัย กล่าว

DSC_0578

นางสาวจารีย์ พรหมณะ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ในปี 2560 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้จัดทำโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริฯ บ้านน้ำราด เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในการลงศึกษาพื้นที่บ้านทำเนียบ คณะทำงานได้เห็นศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ในหลายด้าน และน่าชื่นชมคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมและดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยชุมชน มีกฎกติกาเพื่อให้ทรัพยากรคงอยู่และชาวบ้านต่างช่วยกันดูแลอย่างจริงจัง

DSC_0547 DSC_0532

จากหลักฐานด้านโบราณคดีชี้ให้เห็นว่า ในท้องที่อำเภอคีรีรัฐนิคมปัจจุบันเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมา ดังที่มีการค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคดังกล่าวที่คีรีรัฐนิคมด้วย เนื่องจากคีรีรัฐนิคมตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 60-70 กิโลเมตร อยู่ในเส้นทางคาบสมุทรจากเมืองไชยาไปเมืองตะกั่วป่า และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ ดีบุก ไม้ และของป่า ทำให้คีรีรัฐนิคมมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ได้ด้วยปัจจัยสองประการ คือ ประการแรก เกิดจากการตั้งด่านสำหรับขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารข้ามคาบสมุทรจากฝั่งตะวันตก ประการที่สอง เกิดจากการเป็นแหล่งผลิตดีบุก ไม้ และของป่า จึงมีราษฎรอพยพโยกย้ายเข้าไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นมา ในพุทธศตวรรษที่ 13 อำเภอคีรีรัฐนิคมรวมอยู่ในอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมลง ดินแดนแห่งศรีวิชัยได้แยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา ตั้งอยู่ในอำเภอไชยาปัจจุบัน เมืองท่าทอง ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ในปัจจุบัน และเมืองคีรีรัฐนิคม ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายคลองพุมดวง อันเป็นที่ตั้งอำเภอคีรีรัฐนิคมในปัจจุบัน

DSC_0451DSC_0511

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>