วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย BY IST. 2017) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการนำเที่ยว มัคคุเทศก์น้อย BY IST. 2017 โดยจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เปิดงานโดยคณบดีวิทบยาลัยนานาชาติฯ

เปิดงานโดยคณบดีวิทบยาลัยนานาชาติฯ

DSC_1321นางสาววิชชุตา ให้เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว หรือ การอบรมมัคคุเทศก์น้อย ในครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีทักษะความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยว และทำหน้าที่นำเที่ยวอย่างมีคุณภาพ โดยมี ๒ พื้นที่หลักที่วิทยาลัยฯ ดำเนินการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ได้แก่ พื้นที่เกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย และพื้นที่ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาล

ชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรม การดำรงชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นสุราษฎร์ธานี

ชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรม การดำรงชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นสุราษฎร์ธานี

การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

DSC_1325

โดยทั้ง ๒ พื้นที่ มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ จึงเริ่มมีผู้ให้ความสนใจเดินทางเข้าไปเยี่ยมชม ท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับชุมชนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน การฝึกอบรมให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ในถิ่นเกิด มีทักษะการทำหน้าที่มัคคุเทศก์นำเที่ยว เมื่อผ่านการฝึกฝนและนำสู่การปฏิบัติ จะส่งผลให้เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเติบโตเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่มีคุณภาพได้ เป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชน นโยบายการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล และเป็นไปตามพันธกิจและปณิธานของวิทยาลัยฯ

เด็กหญิงสุพรรษา ทองสำราญ  นักเรียนจากโรงเรียนเกาะพะลวย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 กล่าวถึงกิจกรรมการอบรมว่า ตัวเองรู้สึกประทับใจกับกิจกรรม ได้ทราบถึงคำศัพท์ทางการท่องเที่ยว รู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ การออกแบบโปรแกรมการนำเที่ยว ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองได้ การอบรมรมทำให้ตัวเองตื่นรู้ รู้ถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวและวิธีการเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อนำเที่ยว

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

การปฏิบัติงานมัคคุเทศก์

การปฏิบัติงานมัคคุเทศก์

เรียนรู้การเป็นทักษะมัคคุเทศก์

เรียนรู้การเป็นทักษะมัคคุเทศก์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>