วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว คว้า 2 ตำแหน่ง สาวงามวัดพังบัว

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
วัชรพร ชุ่มเผือก

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการทำ กิจกรรมประกวดสาวงามวัดพังบัว ประจำปี 2561 ณ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ จิตใจภักดิ์ และนางสาวกิตติยา ประไมพิมพ์ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเข้าประกวด งานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้จากการขายดอกไม้ และพวงมาลัย รายได้ทั้งหมดเพื่อนำไปทำนุบำรุงศาสนาและพัฒนาวัดพังบัว ซึ่งผลการประกวดนางงามวัดพังบัว คือ

นางสาวเสาวลักษณ์ จิตใจภักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,500 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ 

ิิิ  

 

นางสาวกิตติยา ประมัยพิมพ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ

  

ในปีนี้มีการเชิญ นางสาวกีรติ รักษาสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชนะเลิศนางงามวัดพังบัว เมื่อปี 2560 มาอำลาตำแหน่ง มอบมงกุฏให้กับนางงามวัดพังบัวในปีนี้ด้วย

  

Blog Attachment