อบรมเทคนิคการสอบ TOEIC เพื่อพิชิตคะแนน 500

Event Description

วันที่ 10-11, 24-25 เดือนมีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอบรม 2 และ ห้องอบรม 3 อาคารหอสมุดฯ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
**สมัครอบรมได้ที่ ศรีสุดา แก้วอำรัตน์ (เมย์) ถึงวันที่ 24 ก.พ. 2561