สมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการ กบนอกกะลา Season 3 ฮ่องกง

Event Description

 

รับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ

“กบนอกกะลา Season 3 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”

ใน วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

1.เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

2.มีคะแนนโทอิค 300 คะแนน ขึ้นไป

3.ผู้ปกครองยินยอมและมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมประมาณ 10,000 บาท

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 มีนาคม 2561 เท่านั้น

*จะมีการ สอบความรู้ทั่วไปฮ่องกง ข้อเขียน และสัมภาษณ์

วันที่ 29 มีนาคม 2561

เวลา 13.00 น.

 

การรับสมัครและสอบคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561

กรอกข้อมูลการสมัครบนระบบออนไลน์

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 29 มีนาคม 2561

Dr.Siyathorn Nakphin

Gallery