การประชุมสัมนา UNWTO

Event Description

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว (GSTC-D)

อังคารที่ 10 เมษายน 2561

เวลา 08.30 – 16.00 .

ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

วิทยากรบรรยายพิเศษ

Dr.Mihee Kang
ผู้อำนวยการโครงการ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สภาการท่องเที่ยวโลก (GSTC)

Mr.Roi Ariel
ผุ้บริหารองค์กร
สภาการท่องเที่ยวโลก (GSTC)

Built Process