กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมดำเนินชีวิตห่างไกลการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
วัชรพร ชุ่มเผือก

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เกาะสมุย ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตของเยาวชนให้ห่างไกลจากอาชญากรรมป้องกันการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้แก่นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน จากกรมราชทัณฑ์สมุย นำโดย คุณโกศล นุรักษ์ ตำแหน่ง อนุศาสนาจารย์ชำนาญงาน และทีมงาน มีผู้ต้องขัง 4 คน มาบรรยายเล่าประสบการณ์ จากการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเป็นอย่างไร สะท้อนให้นักศึกษาตระหนักถึงการทำความดี หลีกหนีจากสิ่งผิดกฎหมาย อยู่ห่างไกลจากอาชกรรม

 

Blog Attachment