อบรมสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร Amadeus basic Reservation 20-24 สิงหาคม 2561 (ดร.ชุลีวรรณ)