ดูงานระบบสำรองที่นั่ง Amadeus 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 (ผศ.ภรณ์พักตรา ศักดา)