โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557ณ ว..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

Job top gun นำเสนอ Super resume เพิ่มโอกาสการมีงานทำนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Job top gun นำเสนอ Super resume เพิ่มโอกาสการมีงานทำนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ร..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วนช.รุกเดินหน้าเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ รับนักศึกษาปี 59 เริ่มที่เวียดนาม

คณบดีหนุนเดินหน้าเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นนานาชาติ รับสมัครนักศึกษาต่างประเทศ เริ่มที่..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “เสริมทักษะความรู้สู่มัคคุเทศก์ในอนาคต”

โครงการ “เสริมทักษะความรู้สู่มัคคุเทศก์ในอนาคต”ณ ห้องนิลกานต์ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาต..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 8-9 เ..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว วันที่ 16 มี.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเ..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์