วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย BY IST. 2017)

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวบริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดโครงการ วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงหลั..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติฯ วิพากษ์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว พ.ศ.2556 ของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจะต้..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ ลงพื้นที่ 10 แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น

  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีลงนามความร่วมมือทางการศึ..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

*ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับอาจารย์พิเศษ ITR0006การพัฒนาบุคล..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรายงานตัว ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมรายงานตัว ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนานาชาติการท่อง..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2 จั..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์