ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่าง..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรม   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติฯ 2556 (รอบ 2)

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สอบตรงรอ..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดอบรมมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)

* ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2556 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครงาน (ล่ามภาษาต่างประเทศ)

ด้วยโรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์