อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอบทความวิชาการ ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานบทความวิชาการ ในงาน Annual Intern..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวงานวิจัย

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฮังการี Welcome internship student from Hungary. 欢迎光临 匈牙利留学生.

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและมหาว..

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพณ Budapest Business School ประจำปี 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพณ Budapest Business School, Faculty of C..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย

          ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 33rd International Academic..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวงานวิจัย

อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The 3rd Conference on Sustainable Tourism in Asia (COSTA 2017) ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ และ อาจารย์เบญญา จริยวิจิตร นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชา..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 Portfolio

” อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ที่ได้รับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2559

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ที่ได้รับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจ..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวงานวิจัย

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00- 11.00 น. นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จำน..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,กิจกรรมนักศึกษา

ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพ..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วนช.ขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ชู 40 แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ 4 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ตอนบน

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวบริการวิชาการ