วนช.ขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ชู 40 แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ 4 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ตอนบน

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวบริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย BY IST. 2017)

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวบริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อบรมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว สานต่องานบริการวิชาการหาดนางกำ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเทียว ลงพื้นที่บริการวิชาการจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบกา..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวบริการวิชาการ

วนช. รุกให้ความรู้นักเรียนมัธยมศึกษา แนวโน้มการท่องเที่ยว ปี59

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เน้น นักเรียนมัธยมศ..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวบริการวิชาการ

วนช. จับมือจังหวัด กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมไกด์ทะเลชายฝั่ง รับยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี ปี 59

วนช. จับมือจังหวัด กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมไกด์ทะเลชายฝั่ง รับยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวบริการวิชาการ