อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอบทความวิชาการ ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานบทความวิชาการ ในงาน Annual Intern..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวงานวิจัย

ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย

          ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 33rd International Academic..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวงานวิจัย

อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The 3rd Conference on Sustainable Tourism in Asia (COSTA 2017) ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ และ อาจารย์เบญญา จริยวิจิตร นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชา..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ที่ได้รับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2559

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ที่ได้รับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจ..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวงานวิจัย