เอกสารสำเนาใบเสร็จรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว (ว.นานาชาติการท่องเที่ยว)

ดาวน์โหลดเอกสาร : สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำหรับ นักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว (สำหรับนักศึกษา วิทย..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญนศ.ชั้นปีที่ 4 วนช. เข้าร่วมโครงการ ตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม ปี 2556

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโค..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวกิจกรรม