กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริ..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าโครงการเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Study)

ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสนใจโครงการเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Study) สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อคัดเลื..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวกิจกรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557 ต..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวกิจกรรม

กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

รายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEICเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นักศึก..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศฮังการี

ขอเชิญร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศฮังการีโครงการแลกเปลี่ยนฝ..

  • Posted by admin
  • Posted in ข่าวกิจกรรม