โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2560

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวกิจกรรม,กิจกรรมนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น.ศ. การท่องเที่ยว รหัส 57

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 57 เมื่อวันที..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวกิจกรรม,กิจกรรมนักศึกษา

ประมวลภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

ประมวลภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 57 และภาพอาจารย์นิ..

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ THE 1st ASIA YOUTH INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS “Enhancing Global Power through Diplomacy and Regional Integration”

              Ms. Matahari Irandiputri นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 5-8 ธันวาคม 2560 ..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวรหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเทอมที่ 1/2560

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวรหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเทอมที่ 1/2560   วันที่ 15 ..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวกิจกรรม

แข่งขันกีฬาประเพณี วนช. ม่วง-ขาว ประจำปี 2560

 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จ..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวกิจกรรม,กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2560 ทั้งสายการบินในและต่างประเทศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2560 ทั้งสายการบินในและต่างประเทศ ติดตามได้ที่ เว็บไซต..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ในงานวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในงานวันอาสาฬบูชาและว..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวกิจกรรม