กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาธุรกิจการบิน และการจัดการโรงแรม ประจำปี 2558

แจ้งกำหนดการ การปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558  – นักศึกษาธุรกิจการบิน – นักศึกษากา..

  • Posted by admin
  • Posted in กิจกรรมนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2556

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี..

  • Posted by admin
  • Posted in กิจกรรมนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับตรง(โควต้า) รอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติฯ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปร..

  • Posted by admin
  • Posted in กิจกรรมนักศึกษา