โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2560

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวกิจกรรม,กิจกรรมนักศึกษา

นศ.ติด I ภาคเรียน 1/60 ติดต่อแก้ I ตามปฏิทินวิชาการ (ด่วน)

นักศึกษาที่ติด I ในภาคเรียน 1/2560 ติดต่อขอแก้ I ที่อาจารย์ผู้สอน ในรายวิชานั้นๆ ภายในกำหนดการต..

 • Posted by admin
 • Posted in กิจกรรมนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น.ศ. การท่องเที่ยว รหัส 57

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 57 เมื่อวันที..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวกิจกรรม,กิจกรรมนักศึกษา

ประมวลภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

ประมวลภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 57 และภาพอาจารย์นิ..

กิจกรรม IST SPORT DAY 2018

IST SPORTDAY 2018 @KOHSAMUI 5 ก.พ.2561 #นำทีมโดย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติหารท่องเที่ยว

 • Posted by admin
 • Posted in กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาการจัดการโรงแรม (English program) ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมศิลาวดี

Focusing on F&B Management Do what can be benefits and useful for our students from this Island. We love to let you see the real world and the Hotelier they kindly love to share you as well. I’d like to thank Khun Jason Villarino General Manag..

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฮังการี Welcome internship student from Hungary. 欢迎光临 匈牙利留学生.

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและมหาว..

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00- 11.00 น. นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จำน..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์,กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อบรมความรู้เกี่ยวโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมอบรมความรู้เก..

 • Posted by admin
 • Posted in กิจกรรมนักศึกษา

แข่งขันกีฬาประเพณี วนช. ม่วง-ขาว ประจำปี 2560

 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จ..

 • Posted by admin
 • Posted in ข่าวกิจกรรม,กิจกรรมนักศึกษา