วนช. จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

รูปวันแห่เทียน_๑๘๐๘๐๑_0051
วัชรพร ชุ่มเผือก

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้จัด กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการบำเพ็ญตนเป็นศาสนิกชนที่ดี

 

  • ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้จัด โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณหน้าอาคารของวิทยาลัยฯ
  • ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเกาะสมุย โดยตั้งขบวนเทียนพรรษา บริเวณถนนหน้าอาคาร ในเวลา 09.30 น. นำทีมโดยดร.จันทร์พร ช่วงโชติ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประมวลภาพกิจกรรม