นิทรรศการทางอาชีพ Bonjour Talents International Job Fair ประจำปี 2561

Bonjour_Talents_International_Job_Fair_2018
พิทักษ์ ทองเกษม

หอการค้าฝรั่งเศส กำหนดจัดนิทรรศการทางอาชีพ Bonjour Talents International Job Fair ประจำปี 2561
ในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ณ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 18.00 น.

โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครและนักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่อยู่ในประเทศไทย เช่น Accor, Amadeus, Brain Navi, CMA CGM, Decathlon, Dextra, Essec Business School, Essilor, Group Lease, Michelin, Scoop People, Asia, Umicore Autocat, Saint-Gobain, Valeo เป็นต้น และเข้าร่วมการประชุมกับบริษัทชั้นนำดังกล่าวในการแนะนำบริษัทและโอกาสทางอาชีพ ครอบคลุมส่วนงานต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม การบริการ การท่องเที่ยว กีฬา โลจิสติกส์ และอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้

Related Blogs