วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวร่วมกับกิ่งกาชาติเกาะสมุยและโรงพยาบาลเกาะสมุย “รับบริจาคโลหิต”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
วัชรพร ชุ่มเผือก

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เริ่มต้นเปิดเทอมวันแรก วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมกับกิ่งกาชาดเกาะสมุยและโรงพยาบาลเกาะสมุย “รับบริจาคโลหิต” ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต จากนักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ และบุคคลทั่วไป เป็นจำนวนมาก ซึ่งการให้ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ได้ต่อชีวิตใหม่ ได้เห็นผู้ป่วยมีรอยยิ้ม ผู้ให้ก็มีความสุข ทางวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขอเป็นตัวแทนขอบพระคุณทุกท่านที่มีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไว้ ณ โอกาสนี้

 

  

 

Blog Attachment

Related Blogs